کنارت دلم خیلی چیزا ازت یاد میگیره

تو بگو کی تا صبح

برای اون حرفای خوشگل تو بیدار میشینه

یه موزیک الان میچسبه دوتایی باهم بخونیم

چه مخدری تو عشقمونه که ترک نداره

دوست داریم معتاد همدیگه بمونیم

سرم شلوغه با عشقت

هر کی بیاد چشمم

بر نمیداره هیچ کیو جز خودت

عطر پیرهنت رو موهامه

همینه برنامه

گلم بگردم هی خودم دورت

چشای جنگیت آتیش داره

دیگه کم و بیش داره

رام دلم میشه

سرتو باختنم بردمه

با تو رو فرمه قلبم همیشه همیشه

آخ چقدر دلم میخواد یکم بیاد بارون روموهات

روی آسمون و دیگه کم کردی

تو با اون هفت رنگ چشمات

را به را بخندی من ضعف کنم کیف کنم

عشقمی آخه

من زمین خوردتم مخاطب اصلیه این قلبمی آخه

چشای جنگیت آتیش داره

دیگه کم و بیش داره

رام دلم میشه

سر تو باختنم بردمه

با تو رو فرم قلبم همیشه همیشه