یکی تو دلمه

که چشاش اینجایی نیست

کسی این ورا اخه به این

زیبایی نیست

باهاش انگاری کاملم

یه دیوونه ی عاقلم

باهاش خوبه حالم

دلی دوس دارمت

آی نفس

کار دوتا چشات

جاذبه ست

توی دنیا مثه

تو مگه هست؟

دلی دوس دارمت

آی نفس

این یه فرق دلم

با همه ست

حس تو تو دلم

عشق و بس

توووو یطرف کل شهر یطرف

همه غیر چشات ته صف

خوب گرفتی دلو به هدف

توووو تو همونی که گیر توام

خیلی وقته اسیر توام

میمیرم چشاتو نبینم

میمیرم

دلی دوس دارمت

آی نفس

کار دوتا چشات

جاذبه ست

توی دنیا مثه

تو مگه هست؟

دلی دوس دارمت

آی نفس

این یه فرق دلم

با همه ست

حس تو تو دلم

عشق و بس