بی تو پره سرگیجه‌م و هی به خودم میپیچم و

آروم ندارم آروم ندارم

میچرخه هی دور سرم خاطره هات دور و برم

آروم ندارم آروم ندارم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه

فقط بری ببری از همه

جای من نیستی واسه دنیای من نیستی

دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم کنار تو به این روزام

تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام

روزای خوب تو این قفس توهمه همینو بس

میخوام رها شم، میخوام رها شم

می‌خوام تورو پشت سرم جا بزارم تا بپرم

میخوام رها شم میخام رها شم

خودم نمیدونم چمه شاید یه وقتا لازمه

فقط بری ببری از همه

جای من نیستی واسه دنیای من نیستی

دستامو میگیری اما پای من نیستی

دارم شک میکنم کم کم کنار تو به این روزام

تو میگی با منی اما چرا حس میکنم تنهام