سیزه ادیرم بیر وصیت کفنه بو نوکر بوکنده

اله کی مزاره گویدولار بدنیمه تورپاخ توکنده

اول اوخویون سوسوز آقامین روضه سینی

اشیدیم حسین گوی سسینی

بیر آز کفنه گویون آقامین تربتینی

یادیزا سالین غربتینی حوسین وای حسین وای

باشیما قارا شال باغلیین