تو که آرامش هر تشویش بی قید و شرطی

تو که درمون ذهن به تمام حواس پرتی

تو‌ دلیل گرمی قلبم تو روزای سردی

تو مثل یه رویای صادق تو خوابی

تو مثل یه مهتاب از پنجره میتابی

تو‌ همون فرشته ای که میخوامی

تو همین حوالی هستی که به تو پرته حواسم

تو همون یه حس نابی که از خدا میخواستم

تو‌ مثل امید این زندگی میمونی واسم

با تو هر لحظه برام مثل یه رویا توی خوابه

با تو دیوونگی هم برای من با تب و تابه

با‌ تو که رنگ میگیره این زندگی وقتی تو قابه

تو همین حوالی هستی که به تو پرته حواسم

تو همون یه حس نابی که از خدا میخواستم

تو‌ مثل امید این زندگی میمونی واسم

تو همین حوالی هستی که به تو پرته حواسم

تو همون یه حس نابی که از خدا میخواستم

تو‌ مثل امید این زندگی میمونی واسم

تو مثل یه رویای صادق تو خوابی

تو مثل یه مهتاب از پنجره میتابی

تو‌ همون فرشته ای که میخوامی