دیوونه کوشی پس صدام کنی به اسم کوچکیم

دل چیه تو جون بخوا ازم خودم برات جون میدم

کو تا عشقم گل کنه بازم با دنیا صلح کنه

من که دلم نمیتونه رفتنتو تحمل کنه

تو بخوای روز و شب میکنم شهر و مرتب میکنم

واسه اینکه بیای تا ابد خودم برات صبر میکنم

شب تویی من شبگردم دنبالتو میگردم

یادم نمیاد قبل تو اصلا چیکار میکردم

از هم جدا شد دلامون دل شهر میگیره برامون

کندی ازم رفتی چه آسون

دیگه نمیتونم بعد تو حتی ببینم عکستو

بد میشه حالم هرجا باشه حرف تو بعد تو

تو بخوای روز و شب میکنم شهر و مرتب میکنم

واسه اینکه بیای تا ابد خودم برات صبر میکنم

شب تویی من شبگردم دنبالتو میگردم

یادم نمیاد قبل تو اصلا چیکار میکردم