از اول هم تو مال من نبودی

تو در حد عاشق شدن نبودی

میگفتی پات میشینم تا که دنیاست

ولی تو مال این حرفا نبودی

تو نقش تو خوب بازی کردی آره

هوس بازی که بازیش حرف نداره

بوی گند خیانت میده ذاتت

با همه بودن واست افتخاره

اون همه گریه زاری و اشک ریختنات دروغ بود

اون همه التماس و خواهش کردنات دروغ بود

دروغ بود اون همه قول و قرار عاشقونه

دروغ پشت دروغ همش دروغ باز هم دروغ بود

دیگه شکسته این دلی که عمری عاشقت بود

طفلی دلم دیگه نایی نداره

دیگه به منم اعتماد نداره

بهش حق میدم از بس که شکسته

تنها کز کرده یه گوشه نشسته

باشه اصلا تو بردی دسمریزاد

نفهمیدی که قلبت کیو میخواد

نفهمیدی کی دوست داره آره

با همه بودن واست افتخاره