اینجوری بمن نگاه میکنی

نمیگی دلم وایسه

زندگیمی و زندگیت شدم عشق منو تو خاصه

خاطره سازی میکنی بادلم خوشم کنارت

چشاتو ببند که بهت بگم خیلی میخوامت

یه جوری همو میخوایم که

نه لیلی و مجنون

نه شیرین و فرهاد

نه ادم و حوا

اینجوری عاشق نبودن

حتی یه قدم بی من نرو که دشمنا زیادن

چشم میخوریم عشقم

آدمای این شهر بخدا خیلی حسودن

با تو توی جنگ غصه برنده ام

عاشق لحظه ای که اون لبات میخنده ام

جز تو با همه آدمای شهر یه دنده ام

نه لیلی و مجنون

نه شیرین و فرهاد

نه ادم و حوا

اینجوری عاشق نبودن

حتی یه قدم بی من نرو که دشمنا زیادن

چشم میخوریم عشقم

آدمای این شهر بخدا خیلی حسودن