وحید حیدری

دانلود آهنگ وحید حیدری ماه سلام عزیز سلام هسی می همه چیز سلام عشق سلام یار سلام دلبر چشدار سلام

دلخواه خوامه من تره شنه خواهون هاکنم

تو می عشقی تو می جانی

تنی دتا گوش سه گوشواره نشون هاکنم

تو می عشقی تو می جانی

نخوایمه ته پر ور چیزی پنهون هاکنم

تو می عشقی تو می جانی

کاری نکن شه می ره تیسه افشون هاکنم

تو می عشقی تو می جانی

شاه سلام

عزیز سلام

هستی می همه چیز سلام‌

عشق سلام

یار سلام

دلبر چشدار سلام

ماه سلام

عزیز سلام

هسی می همه چیز سلام

عشق سلام

یار سلام

دلبر چشدار سلام

خوایمه امسال بهار تره من کوه بورم

تو می عشقی تو می جانی

هنیشم تنی کنار شی خد ره من خو بورم

تو می عشقی تو می جانی

تیسه دلخون بومه

خل و مجنون بومه

تو می عشقی تو می جانی

نا روز دارمه نا شو بی سر و سامون بومه

تو می عشقی تو می جانی

شاه سلام

عزیز سلام

هستی می همه چیز سلام‌

عشق سلام

یار سلام

دلبر چشدار سلام

ماه سلام

عزیز سلام

هسی می همه چیز سلام

عشق سلام

یار سلام

دلبر چشدار سلام

ترجمه

عزیزم من میخوام تورو عاشق خودم کنم

تو عشق منی تو جان منی

برای دوتا گوش تو گوشواره نشون کنم

تو عشق منی تو جان منی

نمیخوام پیش پدرت چیزی پنهون کنم

تو عشق منی تو جان منی

کاری نکن موهام رو واست افشون کنم

تو عشق منی تو جان منی

شاه سلام

عزیز سلام

هستی همه چیز من سلام‌

عشق سلام

یار سلام

دلبر معروف سلام

ماه سلام

عزیز سلام

همه چیز منی سلام

عشق سلام

یار سلام

دلبر معروف سلام

میخوام امسال بهار تورو کوه ببرم

تو عشق منی تو جان منی

کنارت بشینم خودم رو به خواب بزنم

تو عشق منی تو جان منی

واست دلخون شدم

خل و مجنون شدم

تو عشق منی تو جان منی

نه روز دارم نه شب بی سر و سامون شدم

تو عشق منی تو جان منی

شاه سلام

عزیز سلام

هستی همه چیز من سلام‌

عشق سلام

یار سلام

دلبر معروف سلام

ماه سلام

عزیز سلام

همه چیز من هستی سلام

عشق سلام

یار سلام

دلبر معروف سلام

دانلود اهنگ مازندرانی وحید حیدری و بهنام حسن زاده بعده تو من دیگه عاشق نوومه دیگر این دنیای لایق نوومه + ترجمه

بعده تو من دیگه عاشق نوومه

دیگر این دنیای لایق نوومه

خراب بیه می سر می زندگانی

دیگر اون آدم سابق نوومه

خدایا کوره خوامه کوره خوامه

سیو چشمون کمون ابرو ره خوامه

خدایا کاری هاکن تی بلارم

همون یار بلند گیسو ره خوامه

اشون نیشت و تلاونگ بزوعه

می کهو دل بلنگ بلنگ بزوعه

اشون منی چشم خو نشیه

اسری می چشم مثل او بشنیه

خدایا کوره خوامه کوره خوامه

سیو چشمون کمون ابرو ره خوامه

خدایا کاری هاکن تی بلارم

همون یار بلند گیسو ره خوامه

ترجمه آهنگ بعده تو من دیگه عاشق نوومه دیگر این دنیای لایق نوومه

بعداز تو من دیگه عاشق نمیشم

دیگه لایق این دنیا نمیشم

زندگیم رو سرم خراب شده

دیگه اون آدم سابق نمیشم

خدایا کیو میخوام

سیاه چشمون کمون ابرو رو میخوام

خدایا کاری کن قربونت برم

همون یار بلند گیسو رو میخوام

امشب تاصبح نشستم و خورشید طلوع کرد

دل کبود من خیلی گرفته

دیشب چشم من به خواب نرفته

اشک چشم من مثل آب ریخته

خدایا کیو میخوام

سیاه چشمون کمون ابرو رو میخوام

خدایا کاری کن قربونت برم

همون یار بلند گیسو رو میخوام