باغ گیلاس دوتا چشم خمارت

اجازه بده باشه دلم کنارت

دیونه می‌کنه جاذبه دریا کنارت

آرزومه باشه دلم ک یارت

اره بذار بگن همه دل من طلسم چشمای توه

تو سرم همیشه رویای توه تو سرم همیشه رویای توه

شاپرک تویی زندگیم تو باشی همه چی حله

نه نیار تو کار جون من به عشق من

بگو تو بله بیا بشین تو شاه نشین قلبم

خاتون دلم خندهات میبره هوش و حواس و از سر

اخم نکن به من بت نمیاد عشق من میشه بیشتر

آروم جونم شیرین دل من