باتو شبگردی توی خیابونارو‌ دوست دارم

باتو دیوونگی زیره بارونارو دوست دارم

تو هی میکشی سمت خودت هر دفعه با خندهات

من باتو پر زدن و تو اسمونا دوست دارم

دلم بهت قرص که همه جوره پشته توام

تورو که میبینمت اصلا یهو عشق میکنم

شدی کل زندگیم من به تو تکیه کنم

حسودیش میشه هرکی

من و تورو ببینه که میخندیم‌ باهم

تو شدی تو اسمون ستاره ی دنبال دارم

سرمو رو شونه ی امنت میزارم