تو گل باغ منی عشقم

قدمات رو دوتا چشمم

نزار شبیه سابق شم

نزار تنها بشم امشب

تا نفس تو سینه میمونه

تو نمیری از تو این خونه

اینو یادت بمونه

چیزی که مهمه عاشقیمونه

بغض داره خفم میکنه منو

حاظرم تو رو ببینمو بدم

هر چیزی که دارمو

عشق به ما نیومده به خدا قسم

تو فقط بیا بهت گوش میدم

هرچی تو بگی اصا

درد کشیدم که تو رو ببینمت

تو بغل بگیرمت که همیشه واسه خودم بشی

من حرف شنیدم سر خوش بودن تو

چنگ میزنم به موی تو همین آرومم میکرد

که میگفتم پیشم بشین

بغض داره خفم میکنه منو

حاظرم تو رو ببینمو بدم

هر چیزی که دارمو

عشق به ما نیومده به خدا قسم

تو فقط بیا بهت گوش میدم

هرچی تو بگی اصا