عکسای تو رو زدم

روی در و دیوار

تو نیستی عشقم

قلبم نمیزنه انگار

تا دنیا دنیاست

عاشق تو فقط منم

طاقت ندارم

ای کاش بمیرم