خوابم میگیرم دست تو رو با غم

بی تو هر شب همینه حالم

چه غمی نشسته تو امسالم

بد شد بعد تو دنیای من دیگه

اشکام از رفتن تو میگه

مردنم بد جوری نزدیکه

خدایش درد زندگیت بره برنگرده

خدایش درد ببینی دستات چقدر سرده

خدایش درد ببینی عشقت سفر کرده

خدایش درد این همه غم واسه مرده

این همه غم واسه مرده

از دست تو از دست عشق که دست من بی تو خالی شد

از دست غم از دست میرم بدون تو امسال چه سالی شد

رفتنت دل کندنت به قلب من حالی شد حالی شد