من اهل دلبستن نبودم این که تو دیدی من نبودم

قلبم به آسونی نمیرفت من آدم موندن نبودم

من قبل تو حسرت نبودم اینقدر بی طاقت نبودم

صبرم مثال این و آون بود من آدم وحشت نبودم

من قبل تو غمگین نبودم خوشحال بودم این نبودم

حقم نبود اینهمه تلخی گرچه کمی شیرین نبودم

من قبل تو تنها نبودم

اینقدر بی رویا نبودم

باران که میزد شاد بودم

اصلا در این دنیا نبودم

من قبل تو مجنون نبودم

بیزار از قانون نبودم

دلتنگ بودم عصر جمعه اما

چنین محزون نبودم

من قبل تو عاشق نبودم اهل غمو هق هق نبودم

این قصه طوفانی نمیشد شاید اگر صادق نبودم

من قبل تو غمگین نبودم خوشحال بودم این نبودم

حقم نبود اینقدر تلخی گرچه کمی شیرین نبودم

من قبل تو تنها نبودم

اینقدر بی رویا نبودم

باران که میزد شاد بودم

اصلا در این دنیا نبودم