متفاوتی با همه واسم

با دل و جونم تو رو خواستم

به هر دری، من زدم تا تو بمونی، تا تو از پیشم نری

یه‌جوری حک شدی توو دلم که هیچ‌جور از سرم نمی‌پری

متفاوتی واسم عزیزم

همه‌ی گلای دنیا رو می‌ریزم به پات

یه‌جوری دورت می‌گردم همه حرصشون درآد

می‌کوبم از نو می‌سازم خودمو، اون‌جوری که دلت می‌خواد

تو نفر آخر قصه‌ی منی

واسه تو هیچ‌کسی من نیس

صد در صد با تو من هستم

خودتم می‌دونی مال خودمی

نفر آخر قصه‌ی منی

واسه تو هیچ‌کسی من نیس

صد در صد با تو من هستم

خودتم می‌دونی مال خودمی

روزی هزار دفعه دوست دارمت رو می‌گم به تو

تا نره از یادت

یکی تووی دنیا واست همه کاریو می‌کنه

بدجوری می‌خوادت

من نفسم به نفس تو بنده

دلم تو نباشی نمی‌کوبه

کنار تو حس عجیبی دارم

حال دلم با تو خوب خوبه

تو نفر آخر قصه‌ی منی

واسه تو هیچ‌کسی من نیس

صد در صد با تو من هستم

خودتم می‌دونی مال خودمی

نفر آخر قصه‌ی منی

واسه تو هیچ‌کسی من نیس

صد در صد با تو من هستم

خودتم می‌دونی مال خودمی