انکار می کنی هرچی خاطره با من

داری دست از سر هم برداریم

انگار هیچی نبوده بین من و تو

مجبور می کنی که به حال بدمون برگردیم

این عشق و تو پرپر کردی

کاش همین روزا کنار من برگردی

تو رفتی تنها تنها اینجا بی تو سردمه

یکی از یادگاریات هنوز تو دستمه

برگرد خستم هی برگرد بسمه

چه کاریه که تنها این روزا رو سر کنم

دلم میخواد که کل شهرو با خبر کنم

بی تو سر کنم بی تو سر کنم

نمیشه بگذریم از حرفای دوتاییمون

یکی دوتا نیست آخه خاطرات بینمون

هرچی عاشق تو دنیا نمی شدن عینمون