کار من نیست تورو ببینمت عاشق نشم

مگه میشه مگه داریم

جز تو که جونمی هیچکی نمیاد به چشم

آخه مگه میشه مگه داریم

این همه جذابیت بخدا بی سابقه ست

من دلم گیر توئه تو باید باشیو بس

موندم تو کار عشق تو نیست تو دنیا مثل تو

کاش توام مثل خودم بگیری بدونم حس تو

تویه کل زندگیم ندیدم رو دست تو ندیدم رو دست تو

تو که میخندی دلم واسه تو میریزه

عشق تو مثل یه بارون تو پاییزه

آخ چقد عشق تو خوبه واسه این آدم

من به قلبم قول چشمای تورو دادم

این همه جذابیت بخدا بی سابقه ست

من دلم گیر توئه تو باید باشیو بس

موندم تو کار عشق تو نیست تو دنیا مثل تو

کاش توام مثل خودم بگیری بدونم حس تو

تویه کل زندگیم ندیدم رو دست تو ندیدم رو دست تو