من تو خیالم

هرشب موهاتو

بازم می بافم

نیستی ببینی

چه حالی ام من

چقد کلافه م

داشتی می رفتی

خاطره هاتم

می بردی ای کاش

طفلی دلم که

از وقتی رفتی

تاریکه دنیاش

یه روز یجایی

بازم یجوری

برگردی ای کاش

از کنج سینه م

دلمو کندی

چی بذارم جاش

یه روز یجایی

بازم یجوری

یادم میفتی

واسه گذشته

دلت میگیره

نگی نگفتی

تو نیستی و جات

دلتنگیات هست

بیا تا قلبم نرفته از دست

تو نیستی بدجور بهونه گیرم

می خندم اما دارم میمیرم