قادر الیاسی

دانلود آهنگ کردی قادر الیاسی بلام نایە جریویکیش لە هیلانەی بەتالی من

لە گولزاری ورینگەی بولبولی سرمست و شیدا دی

بلام نایە جریویکیش لە هیلانەی بەتالی من

لە گولزاری ورینگەی بولبولی سرمست و شیدا دی

بلام نایە جریویکیش لە هیلانەی بەتالی من

دانلود اهنگ کردی قادر الیاسی له تنیایی سرم هل گرتوو چیم له دردو خم دلم پر گرتوو چیم

له تنیایی سرم هل گرتوو چیم

له دردو خم دلم پر گرتوو چیم

وه شیایم وه تنیایم چیه بی دال

له تنیایی سرم هل گرتوو چیم

له دردو خم دلم پر گرتوو چیم

وه شیایم وه تنیایم چیه بی دال

دانلود اهنگ کردی قادر الیاسی دسم وه داوانت ساقی می ئرام بار که ناچارم

دسم وه داوانت ساقی می ئرام بار که ناچارم

دلم تنگه وه کی بویشم جوانی چیت وه‌ کو بارم

دسم وه داوانت ساقی می ئرام بار که ناچارم

دلم تنگه وه کی بویشم جوانی چیت وه‌ کو بارم