از این حرفا نداشتیم بگو قهری یا آشتی

تو روی نقطه ضعف من هر دفعه دست گذاشتی

با تو این دل یه رنگه چرا قلبه تو سنگه

بازم عاشق تو بودن همه جورش قشنگه

خوبه حالم باتو نبینم اخماتو

آخه هیشکی واسم نمیگیره جاتو

به چشات دل بستم پای عشقت هستم

رگ خوابه قلبت اومده خوب دستم

آهای عشق یه دندم خیالت جمعه از من

یه کاری میکنم که دوره دور باشی از غم

میشه دنیا به کامت میدونی من میخوامت

عشق منی جدیدا شده تیکه کلامت

خوبه حالم باتو نبینم اخماتو

آخه هیشکی واسم نمیگیره جاتو

به چشات دل بستم پای عشقت هستم

رگ خوابه قلبت اومده خوب دستم