چشات قشنگترین

چیزیه که دیدمو

هرچی بگی پایتم

باتو یکی شد راهمو

قشنگترین ستاره ی

شبای تاریک منی

تو بهترین اتفاق و معجزه قلب منی

نیمه قلب منی

تو عشق چش خوشکلمی

تو حال بدی هام ک میایی

همیشه دلدار منی

نیمه قلب منی تو عشق چش خوشکلمی

تو حال بدیام ک میایی همیشه دلدار منی

نیمه قلب منی عشقم تو یک قلب منی

حالت اگه بد باشه باز

اول ب فکر حال منی

زندگیم تا تورو دارم خب دیگه غمی ندارم

اگه از عشق بپرسن ازم

سریع اسمتو میارم

خنده هات ک حرف نداره

شوخی های مزه دارت

دیونه میکنه دلمو

این راهی ک میری درسته برو