من مردمو معلومه چشمای تو مسمومه

تقصیر توعه اینقد عکسات جلو رومه

حالم بده این روزا وارونه دنیا

عاشق شدیمو داعم اشکه تو چشمای ما

حالم بده درمون منی تو

افسانه ی عاشق شدنی تو

حیفه که دله ساده و تنها دیونه بشه و دق کنه بی تو

از حالت چشمام معلومه که چی میخوام

دنیای منی و غمگین شده دنیام

غم عاشقی میسوزونه ولی قشنگه

یه جوری میشه آدم با قلبشم میجنگه

دل دلبری ندارم از تو من هنوزم

باید فقط بخندی بزار منم بسوزم

غم عاشقی میسوزونه ولی قشنگه

یه جوری میشه آدم با قلبشم میجنگه

دل دلبری ندارم از تو من هنوزم

باید فقط بخندی بزار منم بسوزم

تقصیر تو میندازم این خونه خرابی رو

یادم نمیره دیگه اون چشمای آبی رو

عاشق که شدم رفتی گفتم نرو دیونه

انگار نمیشه هیشکی این قلبو بلرزونه

مجبوره دلم تنها بمونه

لعنت به منو رسم زمونه

هیچ وقت تا همیشه نمیمونه

اونی که میگه عاشقمونه

از حالت چشمام معلومه که چی میخوام

دنیای منی و غمگین شده دنیام

غم عاشقی میسوزونه ولی قشنگه

یه جوری میشه آدم با قلبشم میجنگه

دل دلبری ندارم از تو من هنوزم

باید فقط بخندی بزار منم بسوزم

غم عاشقی میسوزونه ولی قشنگه

یه جوری میشه آدم با قلبشم میجنگه

دل دلبری ندارم از تو من هنوزم

باید فقط بخندی بزار منم بسوزم