کاش بدونه همه چیمه

تنها دلیل ابن زندگیمه

میخوام بگم عاشقشم

دنیامو میدم که با اون باشم

نباشه کارم تمومه

از بس که این دیوونه خانومه

دنیام طوفانیه وقتی یه ثانیه

بغضی تو نگاشه

عشق این نیست پس چیه

دنیام بی معنی اگه که اون نباشه

دیکه وقتشه بگم بش

شدم عاشقونه مستش

با اون چشمای قشنگش ندیدم اخه من کسی رو دستش

دیگه فهمیده میخوامش

یه چند وقتیه میخوامش

من عاقل حواس جم چیشد شدم دیوونه خامش

امشب افتاده به قلبم

بهش بگم اونه سهمم

وقتی بدونه اون حسمو تو چشاش بفهمم

زودی بپره تو حرفم

یه جور عشقشو بم حالی کنه

بگه پا به پام هرجا بات میام

دنیامو خیالی کنه