من ندارم طاقت دوریتو

کاشکی الان کنارم بودی تو

دوست داشتم میخوابیدم با اون صدات

دلمو میبردی تو با یه نگات

دل تو سنگ شده دل من تنگ شد

رنگای زندگیه من همه کمرنگ شد

من بی تو نمیتونم بی تو مثل یه دیوونم

که با کل دنیا بعد رفتنت بد شد

تو مثل یه رودی جاری تو تنم

که نمیتونم من از تو دل بکنم

که هرجا میرم فکر تو باهامه

تو نیستی یه بغضی تو این صدامه

من بعد تو ادم سابق نشدم

بعد تو حتی عاشق نشدم

بعد تو من به کسی دل ندادم

تو بیا برگرد برس به دادم

دل تو سنگ شده دل من تنگ شد

رنگای زندگیه من همه کمرنگ شد

من بی تو نمیتونم بی تو مثل یه دیوونم

که با کل دنیا بعد رفتنت بد شد

تو مثل یه رودی جاری تو تنم

که نمیتونم من از تو دل بکنم

که هر جا میرم فکر تو باهامه

تو نیستی یه بغضی تو این صدامه