غم این عاشقی رو ، میکشم روی دوشم

میسوزم در تب عشق ، در جوش و خروشم

منو یه قلب زخمی ، شبو شبگردیو غم

یه بغض سینه سوزو ، چشام بارون نم نم

شبونه با دلی خون

غمی سنگینو پنهون

میشینم کنج خونه

یه خونه مثل زندون

شبونه با دلی زار

یه قلب و روح بیمار

مرور خاطراتو

هی سیگارو سیگار

منو دلتنگیامو ، دل بهونه گیرم

مریضم از جدایی ، سردو گوشه گیرم

خرابه حالو روزم ، دلم خونه ی درده

رسم این زمونه ، به من وفا نکرده