این شبا راحت نمیگذره

دیگه پیش همیم ساعت نمیگذره

چی شده که الان داغونیم اینهمه

بگو چی شده بگو چی؟

اگه برم واسه جفتمون بهتره

بذار یکیمون بره از اون یکی بگذره

خرابش کردی هرچی که تو ذهنمه

نداری توی شبات دیگه منو دیگه منو

یه چیزی توی دلم میگه نرو میگه نرو

ولی با تو بودنم عذاب میده منو میده منو

بهتره نبینیم دیگه همو

دارم میرم از این شهر یواش یواش

توام بذار برو فکر من نباش

منو تو هیچیمون مثل هم نبود

برو نگران حس من نباش

میرم از این شهر یواش یواش

توام بذار برو فکر من نباش

منو تو هیچیمون مثل هم نبود

برو نگران حس من نباش

این شبا راحت نمیگذره

دیگه پیش همیم ساعت نمیگذره

چی شده که الان داغونیم اینهمه

بگو چی شده بگو چی؟

نری بیای بگی حالم بده برگرد

من همونم که حالتو یه روزی بد کردم

چه امیدیه که سمت تو برگردم؟

برنمیگردم