روزای دلخوشی، با عشق بگذره

برای هر دومون، اینجوری بهتره

خوابم نمی‌بره، این تختخواب مست

غرق تو گریه هام، تو غم شناوره

دستم نمیرسه، به آخرین قرار

از قبل فاصله، دوریتو دور کن

پشت سرت گلم

بذار رفتنت خراب شه سرم

فقط عبور کن

من آخرین تصویرم از چشماتو داددم رفت

دادم رفت

یه عمر تنهاییمو با یک لحظه از صدات یادم رفت

یادم رفت

برای زیبایی دنیا تا ابد چشمات کافیه

دنیای بعد از تو که دنیا نیست تکرار اضافیه

به گریه هام بخند

واست یه عمره که زیبا شدن هنوز

یه حس عادیه

من با تو مذهبم زیبا پرستیه

نبودنت یه جور بی اعتقادیه

تاریکی محضم وقتی ازم دوری

هر چی که میبینم

چیزی بجز شب نیست

دنیام بهم خورده

ببین بجز قلبم که واسه تو مونده

جایی مرتب نیس

من آخرین تصویرم از چشماتو دادم رفت

دادم رفت

یه عمر تنهاییمو با یک لحظه از صدات یادم رفت

یادم رفت

برای زیبایی دنیا تا ابد چشمات کافیه

دنیای بعد از تو که دنیا نیست

تکرار اضافیه