این خونه زندونه دلم خونه کسی چیزی نمیدونه

نمیدونه کسی حال دلم رو مدلم رو که چه داغونه

بی هوا سربه هوا رد میشم از این عابرا افکارم پریشونه

که جوابمو نده چقدر بده زده قیدمو میگه نمیمونه

منه خسته یه عمر بودم فداش

هی چشم بستم رو کاراش که بمونه

من همونم که هیچوقت هیچجا هیچی کم نذاشت

این خونه زندونه دلم خونه کسی چیزی نمیدونه

نمیدونه کسی حال دلم رو مدلم رو که چه داغونه

بی هوا سر به هوا رد میشم از این عابرا افکارم پریشونه

که جوابمو نده چقدر بده زده قیدمو میگه نمیمونه

من خسته اون بودم فداش هی چشم بستم رو کاراش که بمونه

من همونم که هیچ وقت هیچ جا هیچ چی کم نذاشت من دیوونه

کسی که بفهمه دوستش داری میزاره میره این یه قانونه

دل من خیلی برات تنگه و تنگ تر میشه وقتایی که بارونه

دیگه تمومه آدمی که بریده رو نمیشه گره زد

زد به دلم بد دیگه حرفی نمیمونه دیگه تمومه

اون چند تا خاطراتتم دور میریزم

همین جوریش کلی مریضم برو خوشبخت شی عزیزم

من خسته اون بودم فداش هی چشم بستم رو کاراش که بمونه

من همونم که هیچ وقت هیچ جا هیچ چی کم نذاشت من دیوونه

کسی که بفهمه دوستش داری میزاره میره این یه قانونه

دل من خیلی برات تنگه و تنگ تر میشه وقتایی که بارونه