از دست چشات دیوونه شدم بی خونه شدم ای داد ای داد ای داد

تو مال منی تو ماه منی تو جان منی ای داد ای داد ای داد

تو حضورت یه نفس بود همین آره بس بود نبودت یه قفس بود برام

بذار دستاتو بگیرم من اینجوری میمیرم نگی از روی هوس بمیرم

من بی تو میمیرم نگی بهم نگفتی توی فال قهوه ام ما با هم میفتیم

تو که همه چیمی همه خوب میدونن ما که خاک پاتیم با کی در میفتی

من بی تو میمیرم نگی بهم نگفتی توی فال قهوه ام ما با هم میفتیم

تو که همه چیمی همه خوب میدونن ما که خاک پاتیم با کی در میفتی

هرجا رو بگردی دنبال یه دردیم موندم من همیشه تو هر کاری که کردی

منت نمیذارم چون آرزو دارم دیوونه نمیشم کی جا تو بیارم

من بی تو میمیرم نگی بهم نگفتی توی فال قهوه ام ما با هم میفتیم

تو که همه چیمی همه خوب میدونن ما که خاک پاتیم با کی در میفتی

من بی تو میمیرم نگی بهم نگفتی توی فال قهوه ام ما با هم میفتیم

تو که همه چیمی همه خوب میدونن ما که خاک پاتیم با کی در میفتی