تا ابد میمونه ردش روی سینم

دست ردی که زدی

بعد تو عاشق نمیشم

آهای عشق ابدی

هرچی از عشق به تو گفتم

تو هیچ حرفی نزدی

اینا تقصیر منه

کی گفته تو بدی

بعد تو هر دفعه بارونه نم نم

میزنه میشه نمک روی زخمم

مردم اما هنوز میزنه نبضم

بگو کجا دنبالت بگردم

نمیدونی بعد تو چیا کشیدم

هنوزم باینکه نیستی جونمم واسه تو میدم

به یاد گذشته ها برات یه شاخه گل خریدم

هنوزم یه تار موت و به همه دنیا نمیدم

بعد تو هر دفعه بارونه نم نم

میزنه میشه نمک روی زخمم

مردم اما هنوز میزنه نبضم

بگو کجا دنبالت بگردم