رضا کرد

دانلود آهنگ مازندرانی رضا کرد یکه تاز میدونی افتخار ایرونی تی رو دست دنیه برار پلنگ مازرونی

یکه تاز میدونی افتخار ایرونی تی رو دست دنیه برار پلنگ مازرونی

المپیک و جهانی مدال دارنی طلایی برار پهلوونی دا شی دشت ایرونی دا

حسن یزدانی ای دا مرد جهانی ای دا پلنگ مردی ای دا ریکا مازنی ای دا

وقتی که میدون شونی بنه ره لرزه دنی دنیا دنیه تی جور تی کشی چی دارنی شور

باکی نارنی از رقیب دشمن ره دنی فریب انتظار جهانی کمه لحظه شماری

حسن یزدانی ای دا مرد جهانی ای دا ریکا مازنی ای دا

تی ادب جهانیه تی غیرت میلیاردیه شادی دل اما جان تیسه فدایی

ته هستی رستم زال دنیا ره هاکردی لال رقیب ره آسی کنی هستی امه افتخار

جهانی آمریکا طلا تنیشه برار پلنگ ره مونی برار ای ایارنی افتخار

دنیا دارنه تیجا ترس گیرنی رقیبی نفس با غیرت مردی ای دا حسن یزدانی ای دا

حسن یزدانی ای مرد جهان ای دا پلنگ مردی ای دا حسن یزدانی

دانلود اهنگ رضا کرد خدایا خستومه صبح مره ویشار نکن خدایا هیچکسه عشق گرفتار نکن + ترجمه

تنگه دل تیسه کنه رو بزنم

تش ایته دل نارمه او بزنم

اصلا نمه شاید طلسم و جادوعه

پس کی انی می ور نوتی مال توام

خدایا خستومه صبح مره ویشار نکن

خدایا هیچکسه عشق گرفتار نکن

من هیچکسه آزار نکردمه آزار نکن

منو یارمیون اینجور دیوار نکن

تاوان این عشقه بیچاره دل هدا

پاپلی شی سویل عمره پای شی گل هدا

الان عاشقی انی نارنه دووم

هرچی امه میون دیه بیه تموم

خدایا خستومه صبح مره ویشار نکن

خدایا هیچکسه عشق گرفتار نکن

من هیچکسه آزار نکردمه آزار نکن

منو یارمیون اینجور دیوار نکن

می سره می منه دنیای رنگ بوه

میون عقل و دل دباره جنگ بوه

ته انی یا ننی بیمه بلاتکلیف

هیچکی ازاین به بعد نونه دل غریب

خدایا خستومه صبح مره ویشار نکن

خدایا هیچکسه عشق گرفتار نکن

من هیچکسه آزار نکردمه آزار نکن

منو یارمیون اینجور دیوار نکن

ترجمه آهنگ 

دلم واست تنگه به کی رو بزنم

دلم آتیش گرفته آب ندارم بزنم

اصلا نمیدونم شاید طلسم و جادوعه

پس کی میای پیشم مگه نگفتی مال تو هستم

خدایا خسته ام صبح منو بیدار نکن

خدایا هیچکسی رو به عشق گرفتار نکن

من کسی رو اذیت نکردم منو اذیت نکن

بین منو یارم دیوار نکش

دل بیچاره تاوان این عشق رو پس داد

پروانه عمرش رو پای گلش داد

عاشقی الان دووم نداره

هرچی بین ما بود دیگه تموم شد

خدایا خسته ام صبح منو بیدار نکن

خدایا هیچکسی رو به عشق گرفتار نکن

من کسی رو اذیت نکردم منو اذیت نکن

بین منو یارم دیوار نکش

موی سرم همرنگ دنیای من شده

بین دل و عقل دوباره جنگ شده

تو میای یا نمیای بلاتکلیف شدم

هیچکس ازاین به بعد غریب دل نمیشه

خدایا خسته ام صبح منو بیدار نکن

خدایا هیچکسی رو به عشق گرفتار نکن

من کسی رو اذیت نکردم منو اذیت نکن

بین منو یارم دیوار نکش

دانلود آهنگ مازندرانی رضا کرد ته جنی یا پری ای دلبر از نزد کی ای + ترجمه

تیسه دلبر دباره بحث هاکردمه

تی خاطری امشو من مست هاکردمه

همه امامزاده هاره نذر هاکردمه

ناشتمه دلبر تیسه قرض هاکردمه

ته جنی یا پری ای

دلبر از نزد کی ای

چیکار دارمه من اصلا می عشق ابدی ای

بزن دلبر تی تیغ می جا رفیقه

بوین مه تن همه جای ته تیغه

بزن دلبر بزن من دارمه عادت

بزن اصلا دلبر نکش خجالت

ته جنی یا پری ای

دلبر از نزد کی ای

چیکار دارمه من اصلا می عشق ابدی ای

ترجمه آهنگ مازندرانی ته جنی یا پری ای دلبر از نزد کی ای

دلبر دوباره واست بحث کردم

بخاطرت امشب مست کردم

همه امامزاده هارو ندر کردم

نداشتم دلبر ولی واست قرض کردم

تو جنی یا پری هستی

دلبر از نزد کی هستی

اصلا من چیکار دارم عشق ابدی من هستی

بزن دلبر تیغ تو بامن رفیقه

ببین تن من همه جای تیغ توعه

بزن دلبر بزن من عادت دارم

بزن دلبر اصلا خجالت نکش

تو جنی یا پری هستی

دلبر از نزد کی هستی

اصلا من چیکار دارم عشق ابدی من هستی

دانلود آهنگ مازندرانی رضا کرد پرسپولیس زلزله همیشه صدر جدوله

پرسپولیس قهرمان نام آور کل ایران

مثل کوه علیرضا بیرانوند دروازه بان

مثل کوه علیرضا بیرانوند دروازه بان

پرسپولیس زلزله همیشه صدر جدوله

پرسپولیس عشق منه

دانلود اهنگ رضا کرد بنویسین رو در و دیواره شهر نام مره

بنویسین رو در و دیواره شهر نام مره

زهر عقرب نیش دوست هاکرده تلخ کام مره

مرد رزم و بزم مه بازیمه با مه خوش آفره

اسا که شهره بنام من بیه یار بیمویی کورمه تره

افسونگرمه جادو کمه ملاره من پول پارو کمه

زرق و برق دنیاره ایارمه شی دشمن دله او کمه

دمه اخطار می دور و ور نین شر نووشین

جنگی در پیش نئیرین که آخرش بر نووشین

جدول لاتی ره دست زمه که آخر بووشین

کاری کمه که بورین دروازه در بووشین

افسونگرمه جادو کمه ملاره من پول پارو کمه

زرق و برق دنیاره ایارمه شی دشمن دله او کمه

شه دونی پلنگمه یار تیسه من چه جنگمه یار

اگه آتیش بازی خاره بدتر از تفنگمه یار

آماده زنگمه یار پرومه نهنگمه یار

قطار می کمر دوسه تی شیپوره لنگمه یار

دانلود آهنگ مازندرانی رضا کرد من غریب شهر چودارمه تو دنی تنه هوادارمه ادعا بکن نیمه ولی ته سر دارمه

تو مه سردار و ته چودار تسه جنگ چریکی کمبه

بین لاتای پایین شهر تسه شلوار پلنگی کمبه

تز و بز ریکامه به عشق تو تسه زرنگی کمبه

وضعیت قرمز بو رنگ پاشمبه تسه نارنجی کمبه

من غریب شهر چودارمه تو دنی تنه هوادارمه

ادعا بکن نیمه ولی ته سر دارمه

هرکی تجا داره دشمنی ونه خونه تو شیشه کمبه

سوار اسب یزید بوشه وره تسه پیاده کمبه

تو فقط جان بخواه که منم فقط اتا اشاره کمبه

تک و تنهایی شمه خان و خوانین ر بیچاره کمبه

من غریب شهر چودارمه تو دنی تنه هوادارمه

ادعا بکن نیمه ولی ته سر دارمه

دوش کلا شاه رفق سر چفی داشتمه

یار نامردجا عاشقی داشتمه

مرد جنجالی شه شرارتسه

چند سالی آ رفق زندونی داشتمه

بند و در بند ته دیوانه بیمه

اسیر ساغر و پیمانه بیمه

من همون لاتی که دربند نیمه

پیر درویش این زمونه بیمه

سرگشته دیوانه زنجیری زمونه

من بیمه بیچاره امون از این زمونه