یکی هست هر موقع میگم عشقم کیه میگه م

ن یکی هست تو دستاشه مثل موم رگ خواب من

اگه من تورو تو یه جمله خلاصه کنم میگم

چشم قشنگ مهربون خوشگل من

نگاه کن سر تو همش جنگه همش دعواست

روزی صدبار هی دورت میگردم از چپ راست

آخ بنازم به این عشقی که با هم ساختیم هرجا

اسممون میاد پرچممون بالاست

نگاه کن سر تو همش جنگه همش دعواست

روزی صدبار هی دورت میگردم از چپ راست

آخ بنازم به این عشقی که با هم ساختیم

هرجا اسممون میاد پرچممون بالاس

با یه چشمک بگو عشقم زندگیمو میدم

برات خود عشقی با موی مشکیت بذار بشه جونم فدات

تو بمونی برام نفس بشی تو هوام تو

فقط باش که یه عمر ستاره شی تو شبام

نگاه کن سر تو همش جنگه همش

دعواست روزی صدبار هی دورت میگردم از چپ راست

آخ بنازم به این عشقی که با هم ساختیم

هرجا اسممون میاد پرچممون بالاست

نگاه کن سر تو همش جنگه همش

دعواست روزی صدبار هی دورت میگردم از چپ راست

آخ بنازم به این عشقی که با هم 4ساختیم

هرجا اسممون میاد پرچممون بالاست