از خلیج تا همیشه فارس تا خزر پای تو میمونم

اگه صدبارم بمیرم پات تا ابد باز به تو مدیونم

توو وجودم تو رگای من عشق تو به جای خونه

جونمم میدم برات تا که پرچمت بالا بمونه

زیر پرچمه تو بیدارم

تا همون جا که نفس دارم

همه دنیا رو به روم باشن

من ازت دست بر نمیدارم

از کسی ترسی نداری

وقتی اهل آسمونی

مگه میشه پای خاکت

هر کجا باشه نمونی

چشام کارونه از عشقت دلم قرص دماونده

یه سرباز دست خالی هم بشه به خونه پابنده

ریشه ی سبز لباس من توی خاک تو جوون داره

سر هر کوچه اسمی هست که از عشقت نشون داره