عشقم

ببین گوشه به گوشه قلبم تورو نوشتم

اومدیو انقلابی شد تو سر نوشتم

بدون هر جا تو باشی کنارم میشه بهشتم

بیا طلسم این دلو بشکن

چیکه چیکه بارون میزنه

نمه نمه آروم روست

واسه تو ک قلبم میزنه مثل تیکو تاک ساعت یه سره

دلم

تو ک باشی درو روبه هرچی غمه دیگ میبنده

فقط وقتی تو باشی کنارم این لبا میخنده

نگی یه روز میخوای بری که این دلم به مو بنده

از همه دل کنده