نباشی همه جهانم دلشورس

از یادم نمیری تلاشم بیهودس

وقتی تو برا من همه دنیایی

هرجایی گم میشم بازم تو اونجایی

آزادی برا عشق مثله یه زندونه

مثه مرگ تو عمقه اقیانوس میمونه

پاهای مسافر به جاده زنجیره

تنهایی جون دادن واسش یه تقدیره

باز بارون باز تردید باز هم بی تابی

باز کوچه باز پرسه باز هم بی خوابی

باز گریه باز کابوس باز بی رویایی

باز غربت باز خلوت باز هم تنهایی

شبای دلتنگی بارون که میباره

بی تو سرم روی شونه دیواره

هنوز غمه بارون با این خیابونه

شبای دلتنگی شبای بارونه

باز بارون باز تردید باز هم بی تابی

باز کوچه باز پرسه باز هم بی خوابی

باز گریه باز کابوس باز بی رویایی

باز غربت باز خلوت باز هم تنهایی