خاطره هاش دونه دونه یادم میاد

نمیدونست تو هر شرایطی عاشقم زیاد

تموم کوچه های این شهر شاهد منن

که من فقط دلم با اون قدم میخواد

اون واسه من با همه فرق داشت

قشنگ بودن حرفاش

یه روزی خیلی دوسم داشت

تا وقتی بود عشقو میدیدم تو چشاش

شبیه هیچکس نبود واسم اون خنده هاش

تمام مردم این شهر میدونن عاشقش منم

ولی یه روز دیدم دیگه دوسم نداشت

اون واسه من با همه فرق داشت

قشنگ بودن حرفاش

یه روزی خیلی دوسم داشت