حمید حسام

دانلود آهنگ حمید حسام با تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هر چی باشی پیشم بازم کممه

توی شب چشمات دوتا ستارست تو تار موهات مثه ابریشمه

تو همه نفس هات مثل عطر بوی پیرهنمه

بزا بدونن همه فکرت تو سرمه میزارم صدمو واسه هر نفست

با تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هر چی باشی پیشم بازم کممه

عاشقترین عاشق منم من من من با تو از دنیا چی میخوام

اونکه دنیامو عوض کرد تو تو بی تو من تنهای تنهام

بزا بدونن همه فکرت تو سرمه میزارم صدمو واسه هر نفست

با تو پیر نمیشم از تو سیر نمیشم هر چی باشی پیشم بازم کممه

دانلود آهنگ حمید حسام با خط نبض من بازی کن،با هر یه خط خندت

وقتی تو مال منی ، منم با دنیا بی حسابم

راه نداره من بی شب بخیرتو ،یه شب بخوابم

با تو خوش میگذره امشب تو فقط باش جلو چشمم

یه سرو گردن از هرکی که بگی سرتری عشقم

با خط نبض من بازی کن،با هر یه خط خندت

فقط منم که بازیش میشه،با چشمای کشندت

منم همون که بی هیچ حرفی تو هرچی میگی راضی میشه

تو دست گذاشتی رو قلب من که دست به مهره بازی میشه

دوست دارم هر شبو هر روز با تو صحبت بکنم

منو تو دورهمیا با تو دعوت بکنن

بس که اسم تورو بردم بس به اینو اون سپردم

بوی تو داره نفسهام ،آخرش دلت رو بردم

با خط نبض من بازی کن،با هر یه خط خندت

فقط منم که بازیش میشه،با چشمای کشندت

منم همون که بی هیچ حرفی تو هرچی میگی راضی میشه

تو دست گذاشتی رو قلب من، که دست به مهره بازی میشه