سلام اربابم امید قلب بی تابم سلام اربابم دلم گرفته دریابم

سلام اربابم یه شب بیا توی خوابم

ازت ممنونم تو رویاهام حیرونم زیر بارونم درست کنار ایوونم

دارم میخونم سلام عزیزتر از جونم

السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته

سلام بر آن کسی که خداوند شفا را در خاک قبر او قرار داد

السلام علی من الاجابه تحت قبته

(سلام بر کسی که دعا مستجاب است در زیر گنبدش)

السلام علی من دفنه اهل القری

(سلام بر آنکه اهل قریه ها دفنش نمودند)