بین این آدما تورو

راحت نیاوردم بدست

تو کی بودی که با یک نگات

عشقت ته قلبم نشست

تو اومدی دنیای منو

گرفتی تو دست خودت

ببین رک بگم اینو عشق من

دلم فقط وصل توهه

تو فقط بخند ..

تا تو دلت سنگر بگیرم

من پشتتم جایی نمیرم

بدجوری تو عشقت اسیرم

تو فقط بخند

تا رو سرم بارون بباره

کاره چشات قانون نداره

قلبمو از جا در میاره

یه چیزی تو چشمات بود

که دنیای منو اینجوری کرده

همین حالت موهات

واسه این دل من درمون درده

تو فقط بخند ..

تا تو دلت سنگر بگیرم

من پشتتم جایی نمیرم

بدجوری تو عشقت اسیرم

تو فقط بخند

تا رو سرم بارون بباره

کاره چشات قانون نداره

قلبمو از جا درمیاره