دنیای بعد از تو

دنیای وارونس

کلبه ی دل بی تو

شبیه به ویرونس

شبیه به ویرونس

بعد تو این خونه

جا واسه موندن نیست

این شهر چه دلگیره

نا واسه خوندن نیست

نا واسه خوندن نیست

قلب تو باجاده

انگار که همدستن

تموم راه ها رو به سمت تو بستن

به سمت تو بستن

هرجا پیت رفتم ختمه به بن بسته

بیا که دل از این دوریت شده خسته

از دوریت شده خسته

تموم شهر میگن این مرد یه دیوونس

حالم رو میفهمه اشکی که رو گونس

اشکی که رو گونس

دنیام یه زندونه زندون همین

خونس

تصویر بعد از تو دنیای وارونس

دنیای وارونس

نزدیک نزدیکی عطرت رو میشناسم

حس میکنم کم کم عشقت رو میبازم

عشقت رو میبازم

من دیگه بعد از تو درگیر تشویشم

کفتم نباشی تو دیوونه تر میشم

دیوونه تر میشم

قلب تو باجاده

انگار که همدستن

تموم راه ها رو به سمت تو بستن

به سمت تو بستن

هرجا پیت رفتم ختمه به بن بسته

بیا که دل از این دوریت شده خسته

از دوریت شده خسته