دلخوشی من اینه که

پیگیر احوال تو شم

انگار به دنیا اومدم

تنها فقط مال تو شم

دل نکن از منی که بد

خمار خندیدنتم

حس قشنگیه برام

حتی از دور دیدنتم

پشت تو در میام ببین

به خاطرت جلو همه

عاشق دیوونگی تم

باز بگو دیوونه کمه

من اونیم که میتونه

جونشم فدات کنه

تو بشینی روبه روش

یه عمر فقط نگات کنه

من انتخاب خوبیم

کافیه باورم کنی

من گل انتظارتم

کافیه پر پرم کنی

دنیای من چشاته که

منو تماشا میکنه

اونقدر خجالتیه که

این عشق و حاشا میکنه