سایه ی چادر تو از سرم کم نشه الهی اشک چشمای ترم کم نشه

سرم به استقبال نیزه میره تا یه تار مو از سر مادرم کم نشه

سلام فاطمه سلام مادرم سلام کشته ی دفاع حرم سلام لشکر تنهای ولی

سلام حضرت زهرای علی سلام حضرت زهرای علی

من زیر چادرت حالم بهتره خاکش ضمانت روز محشره

عالم از بغلش روزی میبره یا فاطمه یا فاطمه

خونه کوچه هیزم چادر شعله مادر پهلو بازو بانو محسن زهرا حیدر

مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر مادر

غلاف با سکوت مردم بازو شکست خون روی چادر تو هنوز تازه هست

دست علی که بسته شد جنگیدی بگی سقیفه وقتی پا شد نباید نشست

سلام مادرم سلام مهربون سلام صاحب مزار بی نشون

دعا کن واسه نجات جهان برای ظهور امام زمان برای ظهور امام زمان

من زیر چادرت حالم بهتره خاکش ضمانت روز محشره

عالم از بغلش روزی میبره یا فاطمه یا فاطمه

خونه کوچه هیزم چادر شعله زهرا پهلو بازو بانو محسن غوغا مولا

وا اماه وا اماه وا اماه وا اماه وا اماه وا اماه وا اماه وا اماه