وقتی نیستی انگار شهر خالیه

قده ده ساله هر ثانیه

خییلی سعی میکردم یادم بره

نفهمیدم قلب بود یا آهن دلت

هوا بده بد هوا بده بد

با یادت بیرونم ۱۲ شب

دلم تنگه ،کنی قاطی سر من

چجوری میگذره شبات بده من

چرا یادم نمیره تورو

دل تنگیو از چشمام بخونش

چیزی منو نیاورد از فکرت بیرونش

قدم میزنم ولی خوب میدونم اینجا برام بیتو انگاری زندونه

خییلی خب حالا ک برات مهم نی من کجام و چطوری میگذره شب و روزم

اکی میگم اینم تهش درومدش تو زرد نیستی ولی صدات هنو میپیچه تو گوشم

هوا بعده تو سرد شد

چرا دلم واست تنگ شد

چرا

هوا بعده تو سرد شد

چرا دلم واست تنگ شد

چرا

گفتم هواتو دارم حتی وقتی ازم دوری

کنار تو بودم تو هر شرایط و مودی

تو که میدونستی آدم ه موندن نبودی

منم نمیخواستم کنار من باشی زوری

بدون تو چرا٫خاموشه شهر

شاید کم بود برات آغوش ه من

دل تنگی و ازچشمام بخونش

چیزی منو نیاورد از فکرت بیرونش

قدم میزنم ولی خوب میدونم

اینجا برام بیتو انگاری زندونه

خییلی خب حالا ک برات مهم نی من کجام و چطوری میگذره شب و روزم

اکی میگم اینم تهش درومدش تو زرد نیستی ولی صدات هنو میپیچه تو گوشم

هوا بده تو سرد شد

چرا دلم واست تنگ شد

چرا

هوا بده تو سرد شد

چرا دلم واست تنگ شد

چرا