اومدن و رفتن همه اما تو موندنی شدی توقلبم

خوب نبود حالم اما وقتی که تو خندیدی غمام یادم رفت

کاری کردی من از تاریکی بیرون بیام

با توئه قشنگ ترین خاطره هام آی نفس

همه جا زدن موندی فقط یدونه تو زندگیم

هرثانیش بدون تو فاجعه است

عشقم ، من تو رو نمیدم از دست

تو فرق داری واسم با همه

به عشق توئه که نبضم تند میزنه

درقلبم رو واکردمش رو تویی که همش اسمت توفالمه

دلی رو که ازم بردی حلالت

میدونی من نمیشم بی خیالت

واسم کافیه این که میگی با من خوبه حالت

وای از اون چشات

که دل دیوونمو دادش به باد

دلم هرجا که بری سمتت میاد

بگیر دستامو تو دستات

میلرزه تنم وقتایی که با تو حرف میزنم

تو برا من یه جور دیگه ای

اونی که واست میمیره منم