دست به دست میچرخه عشقت

من کجای زندگیتم

بگو از یادت نرفته

عاشقه همیشگیتم

تو خیالت راحت از من

من دلم بچس هنوزم

تو بزرگی کن نزار من

توی تاریکی بسوزم

بعده تو حسی ندارم

نه ب بارون

نه به دریا

بعده تو قده قفس

شد تو چشام تمومه دنیا

این منم که بهتر از تو

معنیه عشق و میدونم

این منم که با وجوده

بدیاتم مهربونم

من و از پا درمیاره انتظارت

بی قرارم

دل من کوچیکه عشقم

تابه دوریتو ندارم

ریشه کرده تو وجودم

عشق تو تمومه دنیام

تو یه ذره مهربون باش

با دله غریب و تنهام