امید رسول پور

دانلود آهنگ کردی امید رسول پور ئه‌مان دوکتور عمرم چاوم دوکتور دردم چاره که

ئه‌مان دوکتور عمرم چاوم دوکتور دردم چاره که

بنووسه بو لای قازی بلی ئو کچه ماره که

ئه‌مان دوکتور عمرم چاوم دوکتور دردم چاره که

بنووسه بو لای قازی بلی ئو کچه ماره که

دانلود آهنگ کردی امید رسول پور گول نیشان ئسمر حالم په ریشان

گول نیشان گول نیشان

ئسمر حالم په ریشان

هرچند کوتمه غزیبی نشکینم عهد و پیمان

گول نیشان گول نیشان

ئسمر حالم په ریشان

هرچند کوتمه غزیبی نشکینم عهد و پیمان