نگم‌برات هرچی میکشم من از حال چشات

تو نفسات مگه میشه گم نشد جونم فدات

جون دلم یکمی را بیا آروم دلم ولم‌ نکن بین این آدما الوده بشم

از تو ممنونم بهتر از جونم

از تو که عشقی از تو خانومم مگه داریم اخه از ما مجنون تر

مگه هست تو دنیا از دوتامون بهتر

توی کوچه دلم تنهام نزاری مهر عشقت موند

تو قلبم یادگاری اره این عشقی که دارم بت همینه

قول میدم چشمام به غیر از تو نبینه

از تو ممنونم بهتر از جونم

از تو ک عشقی از تو خانم

مگه داریم اخه از ما مجنون تر

مگه هست تو دنیا از دوتامون بهتر