سره چی جنگ میکنی بامن؟

من که عاشق نگاتم

منی که توی خیالم

تکیه به عشق تو دادم

سره چی جنگ میکنی بامن؟

من که تسلیم چشاتم

منی که تنها تو دنیا

دل به احساس تو دادم

آهای ستاره من دلم برات تنگه

تو میری و شبامون ابری و دل تنگه

دلم برات تنگ میشه به جون هر دوتامون

دارم با گریه میرم دوباره زیره بارون

سره چی جنگ میکنی؟

من نمیخام بی تو باشم

نمیتونم نمیتونم

نمیشه زنده باشم

سره چی جنگ میکنی؟

با دله بی قراره من

نشکن احساسه منو

تو بمون کناره من

تو بمون کناره من

آهای ستاره من دلم برات تنگه

تو میری و شبامون ابری و دل تنگه

دلم برات تنگ میشه به جون هردوتامون

دارم با گریه میرم دوباره زیره بارون

دوباره زیره بارون