به جایی رسیدم که بی تو میمیرم

من از پیش تو یه قدم اون طرف تر نمیرم

به بودن نمیشه بدون تو فکر کرد

چی میشه یه بار من برم تو بگی بسه برگرد

نگاه کن چه ساده دارم میرم از دست

تو نیستی و من میگم عشقم پیشم هست

بزار من ببافم خیالامو باتو

چطور نیستی که من میشنوم صداتو

جنون یعنی حالی که من بی تو دارم بگوشت رسیده

من و هرکی دیده، میگه بی قرارم

من آنقدر دائم تو فکر تو میرم که از تو خیالم

تورو در بیارم، در آغوش بگیرم

نگاه کن چه ساده دارم میرم از دست

تو نیستی و من میگم عشقم پیشم هست

بزار من ببافم خیالامو باتو

چطور نیستی که من میشنوم صداتو